PROIECTARE HVAC

 
         
 

 
 

FINE-HVAC este singurul pachet de pe piaţă care ‘gândeşte’, ‘sugerează’ şi realizează desene şi calcule în mod automat, creând întreaga documenaţie a proiectului alăuri de toate desenele. Uşurează munca proiectantului prin preluarea unor sarcini, oferind cele mai bune soluţii HVAC.

> Conceptul programului

> Descarcati versiunea demo

> Contact Vanzari

> e-shop

 

 

 

 

FineHVAC Trasaturi detaliate

         

FINE-HVAC combină atât proiectarea, cât şi calculele într-un mediu unitar ce este format din două componente principale CAD şi Calcule:

Componenta CAD operează fie pe platforma autodesk AutoCAD sau în mod independent (incluzând IntelliCAD), cu meniuri şi formate de fişier (dwg) asemănătoare. Aceasta gândeşte, propune şi implementează cele mai bune soluţii de proiectare (de exemplu poziţia unităţilor de încălzire, proceduri de direcţionare pentru sisteme de ţevi, transformarea unui sistem de aducere a aerului într-unul 2D şi 3D etc), producând în mod automat toate calculele pentru fiecare proiect HVAC, la fel ca şi desenele în forma lor finală.

Componenta Calcule adoptă cele mai moderne tehnici şi cele mai noi standarde internaţionale. Aceasta este formată din 8 module: Heating Loads, Single Pipe System, Twin Pipes System, Infloor System, Cooling Loads, Fan Coils, Air Ducts şi Psychrometry. Fiecare modul obţine informaţii direct din desene, astfel rezultând o semnificativă reducere a timpului de lucru şi o încredere totală în rezultatele proiectului. Poate fi folosită şi în mod independent, prin tastarea informaţiilor în cadrul foilor de calcul.

Expertul de desen automat total FINE propune şi desenează proiecte prin comenzi automate, cele mai importante fiind arătate mai jos:

Instalarea Automatic Receptor: Expertul FINE instalează în mod automat pe pământ radiatoare, ventilatoare, grile de aducere a aerului, la fel ca şi iluminatoare şi întrerupătoare etc. Mai mult, această procedură urmează reguli inteligente care pot fi alese de utilizator (de exemplu, ordinea radiatoarelor, controlul înălţimii geamurilor, limită pentru radiator adiţional etc). Instalarea poate privi sisteme receptive pe grilaj în timp ce planuri de parter detaliate sunt create automat.

 

 

Comenzile Automatic Pipe Drawing (merg automat): Comenzile "Double Pipe" (de exempplu inducţie- raport) sau "Cables" "Parallel to Wall" sau "Parallel to Points" etc accelerează în mod semnificativ instalarea desenului în timp ce toate conexiunile sunt create în mod automat prin comenzile de autodirecţionare "magic" (de exemplu 2-3 mişcări sunt suficiente pentru a conecta o reţea de iluminante la panoul principal)

 

Calcule automate direct din desene

Pentru fiecare instalare E/M programul crează în mod automat, direct din planurile din desen, un calcul întreg. In mod particular, prin componenta AutoBLD, spaţiile sunt identificate astfel încât pierderile termale, încărcăturile reci şi izolarea căldurii sunt calculate în mod automat. Acest lucru este posibil chiar dacă planul provine dintr-un alt pachet arhitectural (fişier DWG sau DXF) sau un scanner (fişier bitmap), datorită comenzilor de identificare inteligente. Prin componenta AutoNET, reţelele de ţevi şi de aducţiune sunt identificate şi fiecare reţea este transferată cu numărul său în foile de calcul, unde aceasta este calculată imediat.

 

Producerea automată a tuturor desenelor-proiect

Tabele verticale: Acestea sunt create din plan în mod automat şi în detaliu. Mai mult, utilizatorul poate alege legenda, etichetele şi altele.

Desenele-plan detaliate: Acestea sunt create în forma lor finală şi actualizate după rezultatele calculelor. Dacă este necesar, acestea sunt în mod automat îmbogăţite, depinzând de aplicaţie (de exemplu, transformarea automată a reţelei din liniară în bidimensională. Simbolurile şi alte semne (de exemplu, săgeţi, puncte de intersecţie, cercuri de conexiune, legende, comentarii etc) sunt şi ele inserate în mod automat, completând desenul.

HEATING

Pierderi termale

Calcularea pierderilor termale, raportate la EN12831, Ashrae, DIN 4701/77 şi 4701/83, realizate în mod automat din desene sau prin tastarea analitică cu posibilitatea administrării uşoare a cazurior tipice. Tiparul pierderilor termice totale şi analitice apare pentru fiecare nivel şi spaţiu. Energia va fi analizată folosind metoda Degree-day.

Sistemul de ţevi dual

Calculul instalaţiei de încălzire Twin-Pipe a oricărui aranjament de reţea (clasic sau cu raport inversat) se face direct din planul de parter sau prin simpla tastare. Aici se regăsesc soluţiile ce urmăresc metoda clasică sau chiar metoda simulaţiei hidraulice totale, cu soluţia reversibilă pentru reţea şi definirea punctului de operare (punctul de intersecţie pentru curba de reţea caracteristică şi curba circulară) ; calcule analitice pentru radiatoare, boilere, arzătoare, circulator, sistem de siguranţă, coş, rezervor etc cu opţiunea de a selecta din librării de informaţii bogate. Mai pot fi întâlnite şi nota de materiale, estimările costurilor, ofertele, descrieri tehnice cu opţiunea de a selecta dintre prototipurile existente şi altele.

 

Sistemul de ţevi unitar

Calculele la scară normală a sistemului Single-Pipe Heating System se realizează cu următoarele trei metode: Metoda scăderilor de presiuni egale (Self-balancing), metoda scăderilor de temperaturi egale sau metoda unei simulări hidraulice totale, care este soluţia inversată pentru circulatorul selectat Inserarea reţelelor în planuri de parter prin desen sau prin tastare. Calculele analitice pentru Radiatoare, Boilere, Arzător, Circulator, Sistem de siguranţă, Coş, Rezervor au opţiunea de a selecta din librării bogate, ca în aplicaţia Twin-Pipe System. Aici se mai regăsesc şi nota de materiale, estimările costurilor, ofertele, descrieri tehnice cu opţiunea de a selecta dintre prototipurile existente şi altele.

Sistemul de încălzire în pardoseală

Calcularea la scară reală a ţevilor din sistemul de încălzire în pardoseală, calcule pentru radiatoare, boilere, arzătoare, circulator, sistem de siguranţă, coş, rezervor etc cu opţiunea de a selecta din librării de informaţii bogate sunt întâlnite aici, şi multe altele.

AIR CONDITIONING

Încărcături pentru aer condiţionat

Calcule pentru încărcările aerului condiţionat pentru aerul rece sunt realizate în mod automat direct din desene sau prin tastare analitică. Mai există şi opţiunea de a selecta dintre metoda Carrier, Ashrae RTS, CLTD sau Ashrae TFM (funcţia de transfer). Acestea sunt bogate în elemente structurale şi librării cu informaţii. Se pot obţine informaţii climaterice pentu marile oraşe. Se pot realiza calcule analitice pentru încărcături adiţionale (datorită aprinderilor, persoanelor, aplicaţiilor, ventilaţiei etc). Există capabilitate de a grupa spaţii (până la 50) în zone şi sisteme. Rezultatele analitice finale vor fi prezentate în tabele şi planuri cu un nivel de detaliu definit de utilizator.

Sistem de ventilaţie

Pot fi realizate calculele reţelei de ţevi din sistemul de ventilaţie pentru orice aranjament (clasic sau inversat). Definirea unei reţele se realizează în mod automat din desene sau prin tastare. Se regăsesc soluţii ce urmează metoda simulaţiei hidraulice totale sau clasică, cu soluţia reţelei reversibile şi definirea punctului de operare (punctul de intersecţie pentru curba caracteristică de reţea şi curba circulară). Se pot realiza calculele analitice pentru unităţi FCU, unităţi centrale, pompă, sistem de siguranţă etc, toate selectate din librării bogate în informaţii ce pot fi reactualizate permanent. Aici se mai regăsesc şi nota de materiale, estimările costurilor, ofertele, descrieri tehnice cu opţiunea de a selecta dintre prototipurile existente şi altele.

Tuburi de aer

Se pot face calcule pentru elementele instalaţiei de ventilaţie sau pentru altele. Aici se mai regăsesc şi nota de materiale, estimările costurilor, ofertele, descrieri tehnice cu opţiunea de a selecta dintre prototipurile existente şi altele.

Psychrometrice

Se poate realiza selecţia unităţilor de aer condiţionat şi distribuţia de aer în spaţiile cu aer condiţionat folosind ecuaţiile analitice psychrometrice (pentru răcire şi încălzire) şi folosind orice metodă (de exemplu, răcire cu uscare, reîncălzire, aer pre-răcit, 100% aer proaspăt etc). Rezultatele analitice sunt prezentate în tabele şi diagrame – cu toate variaţiile. Se mai pot face şi specificaţii analitice pentru selectarea corectă a unităţilor de aer condiţionat.