PROIECTARE SANITARE

 
         
 

 

 
 

FINE SANI combină proiectarea cu calcule într-un mediu perfect integrat, făcând toate calculele cerute pentru orice instalaţie sanitară a unei construcţii direct din desene, astfel producând automat toate rezultatele studiului: foi de calcul, rapoarte tehnice, nota de materiale, la fel ca şi toate desenele finale (planuri, diagrame, detalii) actualizate.

> Conceptul programului

> Descarcati versiunea demo

> Contact Vanzari

> e-shop

 

 

 

 

FineSANI Trasaturi detaliate

         
 

FINE SANI este format din două componente ce în mod logic interacţionează una cu cealaltă:

  • Componenta CAD, o puternică unealtă autonomă (bazată pe IntelliCAD), incluzând o interfaţă cad flexibilă pentru proiectarea instalaţiilor, şi în plus un sistem expert pentru producerea desenele finale (planuri ale instalaţiilor, diagrama verticală, detaliile de construcţie etc).
  • Componenta de calcul, un mediu avasat de calcul, folosind un fel de foaie de calcul şi o bază metodologică bogată. Oferă toate rezultatetele de calcul pentru reţelele de rezervă a apei şi de canalizare într-o modalitate bine documentată şi prezentată.

Pe lângă componentele de mai sus, FineSANI include şi un ghid inteligent, care defineşte vizual instalaţia şi apoi produce diagrama verticală împreună cu toate calculele în doar câteva secunde.

 

Interfaţa CAD Avansată

FINE-SANI are o interfaţă CAD avansată pentru proiectarea oricărei instalaţii sanitare pentru o clădire în doi paşi simpli:

  • Poziţia componentelor instalaţiei (receptori hidraulici, colectori etc) pe planul de parter
  • Proiectarea ţevilor cu ajutorul unor comenzi mai simple sau mai sofisticate (de exemplu “Pipes Parallel to Wall”, “conectare automată la receptori etc) care accelerează procesul.

Planul imaginii poate fi în orice format de fişier DWG sau DXF sau chiar luat cu ajutorul unui scanner (fişier bitmap). Planul arhitectural poate fi desenat de la zero prin intermediul comenzilor AutoBLD (Arhitecturale) ale pachetului.

 

 

Calcule complete direct din desene

Componentele de calcul (Rezerva de apă şi canalizarea – ultima incluzând şi conductele pentru aducerea apei de ploaie) sunt actualizate automat din desenele de instalaţii prin grupul de comenzi AutoNET. Reţelele sunt recunoscute şi transferate în foile de calcul. Calculele au o bogată bază metodologică, luând în considerare standardele europene şi internaţionale.

Pe lângă calculele ţevilor, FineSANI calculează tot echipamentul necesar (de exemplu, presiunea dacă este necesară pentru instalaţia de apă etc), ca şi nota de meteriale, descrierile/specificaţiile tehnice şi alte rezultate. Toate rezultatele calculelor sunt bine organizate şi complet documentate.

O modalitate alternativă de a afla calculele este oferită de inteligentul FineSANI wizard. Utilizatorul descrie instalaţiile sanitare intr-o modalitate vizuală, prin intermediul setărilor iniţiale (slides) şi apoi ghidul generează diagrama verticală şi rezultatele calculelor.

Realizarea automată a tuturor desenelor-proiect

Toate desenele-proiect sunt create în mod automat într-o formă finală:

Plan de desen detaliat: Complet actualizat în funcţie de rezultatele calculelor.

Diagramele verticale: Acestea includ toate informaţiile şi pot fi editate de utilizator.

Toate desenele pot fi editate şi completate, folosind utilităţile speciale şi librăriile de simboluri care sunt deschise utilizatorului.

 

 

5 + 1 motive pentru a lucra cu FINE-SANI

  • Proiectare globală bazată pe o filosofie de programare obiectivă (OOP), implementată cu cele mai avansate unelte (C++) şi cu o tehnologie inginerică avansată.
  • Autonomia CAD (incluzând IntelliCAD cu licenţă pentru utilizator) oferiă independenţă totală de alte medii CAD, dar pastrează cele mai populare standarde CAD şi comunicarea dwg deschisă.
  • Lucrul pe un model real 3D al proiectului (construcţie cu reţele de instalaţii sanitare) de la început până la final. Libertate nelimitată pentru a crea şi modifica, prin căsuţe de dialog parametrice, datorită structurii obiectului în ceea ce priveşte întreaga informaţie.
  • Integrare totală între componenta CAD şi componentele de calcul (Rezerva de apă şi canalizare), cât şi comunicare interactivă între desene şi foi de calcul.
  • Mediul de calcul având o bază metodologică bogată, adoptând cele mai moderne tehnici şi standarde. Rezultate complet documentate şi perfect prezentate.
  • 4M-Suite suportă cooperarea strânsă dintre inginerul mecanic şi arhitect, inginer şi inginerul electric, pe parcursul tuturor etapelor procesului de construcţie.